Τα κουτάλια

Με τα κουταλια (χουλιέρε) συνόδευαν συνήθως τους αντικριστούς χορούς κυρίως οι Ρωμιοί της Καππαδοκίας, αλλά και άλλων περιοχών της κεντρικής Μικράς Ασίας (Ικόνιο, Πισιδία, Κιουτάχια, Αλάγια, Αγκυρα κλπ.). Τα κουτάλια ήταν τριών ειδών. α) Τα ξύλινα κουτάλια (ταχταδιώνα), που θεωρούνταν τα καλύτερα όσον αφορά στην απόδοση του ήχου. Τα πιο συνηθισμένα ήταν τα απλά που […]

Αφροδίτη

Η Αφροδίτη  είναι του 2ου μισού αιώνα π.Χ. και είναι από τον γλύπτη Καλλίμαχο. Είχε πρώτος την ιδέα του κορινθιακού κιονόκρανου. Το εμπνεύσθηκε από καλάθι που είχε αναποδογυρίσει από τον άνεμο στον τάφο μιας νέας, και που στα διάκενα του είχαν φυτρώσει αγκάθια κι άλλα φυτά. Εκτίθεται στο μουσείο του Λούβρου.