Αγγείον

Το αγγείον είναι ένα πνευστό μουσικό όργανο και προέρχεται από τον αρχαίο άσκαυλο. Στην ποντιακή διάλεκτο έχει διάφορες ονομασίες: τουλούμ, τουλουμπάν, τουλούμ-ζουρνά. Στη νησιωτική Ελλάδα είναι γνωστό ως τσαμπούνα. Τσαμπούνα ή γκάιντα έπαιζαν σε μικρότερη κλίμακα και στα δυτικά παράλια της Μ. Ασίας (π.χ. οι βοσκοί στο Μελί Ερυθραίας, στα Σώκια του Μαιάνδρου κ.α.).