Πύλη της Πυρίτιδας

Η Πύλη της Πυρίτιδας δημιουργεί μία μεγαλοπρεπή είσοδο στην Παλιά Πόλη από την ανατολική της πλευρά. Κτίστηκε το 15ο αιώνα και βασίστηκε στα σχέδια του πυργίσκου της Γέφυρας του Καρόλου. Πρόκειται για ένα από τα παλαιοτέρα και ομορφότερα κτίσματα της Πράγας.

Φαράγγι Βίκου

Άγρια και απότομη σει­σμογενής και διαβρωσιγενής χαράδρα στην Ή­πειρο, που αρχίζει από το κεντρικό Ζαγόρι, α­νάμεσα στη Βίτσα και στο Κουκούλι, και κατα­λήγει κοντά στο Πάπιγκο του δυτικού Ζαγοριού.