Κουρούνα

Κοινή ονομασία μερικών στρουθιομόρφων της οικογένειας των Κορακοειδών. Τα πουλιά αυτά μοιάζουν με τους κόρακες. Στις παρυφές των δασών και κοντά σε λίμνες, έλη κλπ. μεγάλου μέρους της Ασίας και της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, κοινή είναι η μαύρη κουρούνα (corvus coronae) που έχει ολι­κό μήκος περίπου 45 εκ. και μέσο άνοιγμα πτε­ρύγων περίπου 1 […]

Χήνα

Κοινό όνομα διάφορων στεγανοπόδων της οικογένειας των Ανατιδών ή Νησσιδών, που ανήκουν προπάντων στα γένη χήνα (anser) και βράντα (branta).