Κοχύλι

Στη φωτό κοχύλι στροβιλίσκος Σχηματισμός λιγότερο ή περισσότερο σκληρός, που, όταν είναι εξωτερι­κός, όπως συμβαίνει κατά κανόνα σχεδόν, προστατεύει το σώμα των μαλακίων, των βραχιονοπόδων και μερικών οστρακόδερμων (κιρρόποδα).

Βουλισμένη

Η λιμνοθάλασσα Βουλισμένη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Αγίου Νικολάου της Κρήτης με διάμετρο 137 μέτρα και βάθος 64. Η λίμνη συνδέεται με τη θάλασσα με ένα κανάλι που ανοίχθηκε το 1870. Σύμφωνα με μύθο, η Θεά Αθηνά και η Θεά Άρτεμις λουζόταν σε αυτήν. Αναφέρεται ότι μέλη του γερμανικού στρατού κατά την υποχώρησή […]