Και πάλι οβελίσκος

…αλλά πραγματικός. Αλλά τι είναι οβελίσκος Από το αρχαίο υποκοριστικό του οβελός, (σούβλα, καρφί, μυτερός κίωνας), είναι ένα ψηλό μνημείο με τέσσερεις πλευρές που στενεύει προς τα πάνω και καταλήγει σε πυραμοειδές σχήμα στο τέλος του, το πυραμίδιο. Τα μνημεία αυτά ονομάζονταν αρχικά “tekhenu”, “τεκχενού” από τους κατασκευαστές τους, τους Αρχαίους Αιγυπτίους. Οι Έλληνες που […]

Μιχαήλ Μπογιατζής

Κρητικός αγωνιστής.  Ήταν πλοίαρχος και καταγόταν από το χωριό Τουρλωτή. Μαζί με τους πέντε γιους του, πριν το 1821, έκανε επιδρομές στο Αιγαίο και κυρίως στις κρητικές θάλασσες, με το ιδιόκτητο πλοίο του και βύθιζε τα εχθρικά πλοία που συναντούσε. Σ’ όλη τη διάρκεια του Αγώνα (1821-1830), είτε μόνος με το πλοίο του, είτε μαζί […]

Παναγιώτης Μπογιατζάκης

Κρητικός ο­πλαρχηγός. Καταγόταν από το χωριό Σφακού. Πολέμησε στην Επανάσταση, στην οποία και διακρίθηκε για την ανδρεία του, τόσο στην Κρήτη όσο και στην Πελοπόννησο. Το 1830, έ­φυγε από την Κρήτη και ήρθε στην ελεύθερη Ελλάδα όπου κατατάχτηκε ως λοχαγός στη βα­σιλική φάλαγγα. Πέθανε στο Ναύπλιο το 1840. Αναφέρεται και με το όνομα Ζερβός.