Καράμπα

Στενόμακρο ξύλινο δοχείο, σε σχήμα ανοιχτού σωλήνα που από τη μια του πλευρά είναι στενότερο κι από την άλλη φαρδύτερο, στο οποίο “χτυπιέται” με χειροκίνητο τρόπο το γάλα για να βγει το βούτυρο. Το γάλα που απομένει μετά το διαχωρισμό του από το βούτυρο, είναι το γνωστό ξυνόγαλα.