Ράφτιγκ

Με πλήρωμα από 6 έως 12 κωπηλάτες, στην βάρκα την οποία κατευθύνει επαγγελματίας οδηγός ποταμού, γίνεται κατάβαση ποταμού με φουσκωτή βάρκα. Το στυγμιότυπο απο τον Τρικεριώτη ποταμό.