Παχύφυλλο

Στην βοτανική, τα παχύφυτα ή χυμώδη φυτά είναι φυτά που έχουν κάποια μέρη που είναι περισσότερο από ό, τι συνήθως παχιά και σαρκώδη, συνήθως για να συγκρατούν το νερό σε ξηρές κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες. Η λέξη “χυμώδης” προέρχεται από τη λατινική λέξη sucus, που σημαίνει χυμός.

Περιπλοκοειδή

Τα Περιπλοκοειδή (Λατ: Convolvulaceae) είναι οικογένεια αγγειοσπέρμων δικοτυλήδονων φυτών στην οποία ανήκουν η περιπλοκάδα (Cuscuta europea), η γλυκοπατάτα, τα χωνάκια (Ipomoea pyrpurea) κ.α. Περιλαμβάνει περίπου 60 γένη, με περισσότερα από 1.600 είδη πολυετών ποοδών φυτών ή θάμνων, σπανιότερα μικρών δένδρων.