Πασσιφλόρα

Γένος φυτών της οικογένειας των Πασσιφλοριδών (δικοτυλήδονα). Περιλαμ­βάνει κυρίως αναρριχώμενα φυτά, μερικά από τα ‘οποία καλλιεργούνται στο ύπαιθρο ή στο θερμοκήπιο για τα μεγάλα, εντυπωσιακά και μοναχικά άνθη τους.