Φαράγγι Βίκου

Άγρια και απότομη σει­σμογενής και διαβρωσιγενής χαράδρα στην Ή­πειρο, που αρχίζει από το κεντρικό Ζαγόρι, α­νάμεσα στη Βίτσα και στο Κουκούλι, και κατα­λήγει κοντά στο Πάπιγκο του δυτικού Ζαγοριού.