Παναγιώτης Μπογιατζάκης

Κρητικός ο­πλαρχηγός. Καταγόταν από το χωριό Σφακού. Πολέμησε στην Επανάσταση, στην οποία και διακρίθηκε για την ανδρεία του, τόσο στην Κρήτη όσο και στην Πελοπόννησο. Το 1830, έ­φυγε από την Κρήτη και ήρθε στην ελεύθερη Ελλάδα όπου κατατάχτηκε ως λοχαγός στη βα­σιλική φάλαγγα. Πέθανε στο Ναύπλιο το 1840. Αναφέρεται και με το όνομα Ζερβός.

Το λεφτοκάριν της Κερασούντας

Η Κερασούντα ιδρύθηκε στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. στον παράλιο Πόντο. Κατά τα νεότερα χρόνια, ήταν η τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Πόντου μετά την Τραπεζούντα και την Σαμψούντα. Οι κάτοικοι της, στην πλειοψηφία τους Έλληνες, ασχολούνταν κυρίως με το εμπόριο.