Εμμανουήλ Παπαδάκης

Εμμανουήλ Παπαδάκης του Χαραλάμπους ή αλλιώς « Σπιρτοκούτης», οπλαρχηγός είχε πολεμήσει στις μάχες που έγιναν στις Ανατολικές Επαρχίες της Κρήτης το 1897 και είχε διακριθεί στις γενναίες μάχες που δόθηκαν στις Αρχάνες. Με την κήρυξη του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου 1912-13 ο οπλαρχηγός Εμμανουήλ Παπαδάκης προσήλθε ως εθελοντής να πολεμήσει για την Μητέρα Πατρίδα. Περισσότερα εδώ.

Κνωσός

Αρχαιότατη πόλη της Κρήτης 5 χλμ. ΝΑ του Ηρακλείου. Τα ερείπια της καλύπτουν, με συνεχή σχεδόν κατοίκηση, μια εκτεταμένη χρονική περίοδο που αρχίζει στα πρώτα νεολιθικά χρόνια (6000 π.Χ. περίπου) και τελειώνει στο τέλος της πρώτης βυζαντινής περιόδου και στην αρχή της αραβοκρατίας στην Κρήτη (824 μ.Χ.). Αργότερα στον ίδιο χώρο χτίστηκε ένας άσημος συνοικισμός, […]

Ιωάννης Βατάτζης

Βυζαντινός αυτοκράτο­ρας (1193-1254). Βασίλεψε στο θρόνο της Νί­καιας, του σπουδαιότερου από τα τρία ελληνι­κά κράτη, που δημιουργήθηκαν το 1204, μετά την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τους Φράγκους.

Γεωργάκης Ολύμπιος

Έλληνας αρματολός και αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης (Λιβάδι, Όλυμπος 1772 – Μονή Σέκου, Μολ­δαβία 1821). Ο Ολύμπιος  – το πραγματικό του επώνυ­μο ήταν Ταρταγκές – καταγόταν (από τη μητέ­ρα του) από τη μεγάλη αρματολική οικογένεια των Λαζαίων και κοντά σ’ αυτούς πολέμησε για πρώτη φορά.

Θεοδόσιος Μαθιάς

Πρόκριτος από την Θήβα. Πήρε μέρος στην οργάνωση ναυτικών σωμάτων από τη Θήρα και αγωνιζόταν να εξουδετερώσει αντεθνικές ενέργειες μερικών συμπατριωτών τους. το 1825 κατηγορήθηκε ότι πήρε μέρος σε πειρατικές επιδρομές που έκαναν ψαριανά και κρητικά πλοία και πιάστηκε από τους Αυστριακούς, αλλά απελευθερώθηκε με την επέμβαση του αρχηγού της αγγλικής μοίρας στη Μεσόγειο. Πέθανε […]