Αγιά Παρασκευή

Στη δυτική πλευρά της χερσονήσου της Ερυθραίας, σε απόσταση 5 χλμ. από τον Τσεσμέ και 10 μιλίων από τη Χίο, βρίσκεται το χωριό Αγιά-Παρασκευή ή Κιόστε, με 4-5.000 μόνον Έλληνες κατοίκους (ως το 1922, το οποίο υπαγόταν διοικητικά στον καζά (επαρχία) του Τσεσμέ και εκκλησιαστικά στη Μητρόπολη Κρήνης.

Ανατολής ίχνη

Το ημερολόγιο του 2018, του συλλόγου Ανατολής ίχνη, είναι αφιερωμένο σε παραδοσιακές ασχολίες των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Είναι άξιο μελέτης το γεγονός ότι κάποια επαγγέλματα ασκούνταν μόνο σ’ ένα χωριό ή μια πόλη, ενώ τα προϊόντα που παράγονταν εκεί, κατέληγαν να καταναλωθούν σε πολύ μακρινή απόσταση, σηματοδοτώντας τον τόπο προέλευσής τους και κάνοντάς τον […]